Schenken & Nalaten

Heeft u weleens nagedacht over uw testament?

Heeft u wel eens nagedacht over uw testament? Het opmaken van een testament is een lastig onderwerp. Toch is het fijn als uw nalatenschap goed geregeld is.

Wanneer is het goed om een testament op te laten maken?
Met een algemeen testament zorgt u dat, ook na uw dood, alles goed geregeld is voor uw nabestaanden of andere geliefde personen. Zo bepaalt u zelf waar uw nalatenschap naartoe gaat. U kunt daarnaast een goed doel opnemen in uw testament. Zo kunt u ook na uw overlijden goed doen voor een ander.

Nalaten aan een goed doel.
Veel mensen vinden het een prettig idee dat er na hun overlijden nog iets goeds gebeurt met hun vermogen en besluiten (een deel van) hun nalatenschap aan een goed doel te schenken. Wilt u meer weten over nalatenschappen? Neem dan contact op met CARE Travel 06-23946635

Doneren kan ook.
Ook kunt u onze stichting steunen door een donatie te doen op rekeningnummer; IBAN NL39 RABO 0122942779

Geven aan goede doelen of instellingen

Heeft u in 2019 een of meerdere giften gedaan aan goede doelen of een erkende instelling (een Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI)? Een eenmalige gift mag u aftrekken als het totaal aan giften op jaarbasis hoger is dan 1% van je verzamelinkomen.

Let op
U kunt uw giften aftrekken tot een maximum van 10% van je verzamelinkomen.

Geeft u elk jaar geld aan dezelfde instelling of vereniging? Leg de giften dan vast bij de notaris of met een onderhandse akte van schenking. U kunt deze giften dan aftrekken. Er is geen drempel en geen maximum. Wel moet de gift elk jaar ongeveer even hoog zijn en minimaal gedurende vijf jaar plaatsvinden. Schenkt u elk jaar, dan is dit een voordeliger alternatief. Bovendien kunt u ook schenken aan een niet-erkende instelling.

Tip
Werkt u als vrijwilliger voor een ANBI? En ziet u af van een vergoeding? Dan mag u het bedrag van deze vergoeding aftrekken als gewone gift.