Stichting Care Travel

Voor bijzondere uitstapjes

Stichting CARE Travel is een regionale organisatie en verzorgt kleine uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben.

Welkom op de site van Stichting Care Travel!

Stichting CARE Travel is een regionale organisatie en verzorgt kleine uitstapjes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra zorg nodig hebben.

Voor wie is het bedoeld?
Mensen die gebruik maken van zorg in welke vorm dan ook. Thuiszorg, bewoners van aanleunwoningen en voor mensen die zich in een isolement bevinden. Bewoners van zorginstellingen en woongroepen maar ook mantelzorgers maken gebruik van CARE Travel.

Voorop staat: ‘Werken vanuit het hart’ en dat betekent: Elkaar ontmoeten, persoonlijke aandacht geven met zorg en tegemoet komen aan individuele wensen.

CARE Travel moet je beleven!

Agenda

Bekijk alle

Nieuws