Sponsoring

De sponsoren van Stichting CARE Travel.

Wilt u als bedrijf en/of particulier de stichting steunen, op welke manier dan ook, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. In een persoonlijk gesprek zijn wij uiteraard bereid u de mogelijkheden toe te lichten. Wij zijn door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is uw gift – binnen de geldende regels – aftrekbaar van de belasting.

Instellingen met de ANBI-status zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht. Bedrijven kunnen de giften aftrekken ten laste van het resultaat, particulieren mogen de giften opvoeren in hun belastingaangifte.Bij legaten (schenkingen bij overlijden) is geen successierecht verschuldigd.

Zo weet u dus dat uw gift volledig ten goede komt aan de doelgroep van CARE Travel. Voor verdere informatie: www.anbi.nl.

Wilt u ook de stichting steunen als ‘Vriend van CARE Travel’?
Download dan hier het formulier.

Download formulier